Vägledd av våra värderingar

Hållbart fiske är hörnstenen i vår verksamhet. Vi fiskar utan att äventyra fiskbestånden och fiskar aldrig i förorenade vatten. Vi anser att den fisk vi fångar är given, inte tagen.

Våra produkter innehåller endast alla nödvändiga beståndsdelar för att skapa den utsökta smaken; inga tillsatser eller konserveringsmedel ingår. För rökningsprocessen använder vi äkta alrök med den mjuka aromen från en äkta alrök. Våra kunder förtjänar bara den finaste kvaliteten, direkt från den rena nordliga vildmarken.

Våra produkter har tilldelats Hyvää Suomesta-märket för att beteckna en hög andel inhemska ingredienser.

Insjöfisk, det förnuftiga alternativet

Enligt undersökningar skulle de flesta finländare vilja äta mer fisk, om det bara fanns mer tid och kvalitetsfisk att tillgå. I genomsnitt konsumerar vi 13 kilo fisk varje år, och endast en femtedel av denna mängd är inhemsk naturlig fisk. Därför är våra naturliga fiskarter underfiskade.

Finska vilda fiskarter som braxen, mört och andra karpfiskar, abborre och siklöja är perfekta att äta, och vi borde alla ha möjlighet att njuta mer av dem.

En mångsidig användning av naturlig fisk som föda är bra för miljön, hälsan och till och med den lokala ekonomin. Att köpa eller fånga naturlig fisk från Finland är ett utmärkt och enkelt sätt att göra sin del för miljön, eftersom fiske balanserar fiskbestånden i våra sjöar. Att äta naturlig fisk är ett förnuftigt val!