Tietosuojaseloste

Me autamme rekisteriä koskevissa asioissa

Pielisen Kalajaloste Oy
myynti@pielisenkala.fi

Rekisterin ylläpitäjä
Pielisen Kalajaloste Oy
Y-tunnus: 1478310-6
Pitkäkoskentie 26 as. 1, 75500 Nurmes
Puhelin: 050 551 0651
Sähköposti: myynti@pielisenkala.fi

Yhteys- ja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, tai asiakkaan antaman suostumuksen perusteella asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluistamme kertomiseen tietosuojalakia noudattaen. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050

Asiakasrekisteriä ylläpidetään taloushallintaohjelmassa ja yhteystiedot sisältävät nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, sekä laskutukselle ilmoitetut tiedot. Toimintaympäristömme on vahvistettu teknisillä suojakeinoilla kuten asianmukaisilla haittaohjelmien torjuntaohjelmilla.

Henkilötietoja käytetään yrityksen markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään.

Pielisen Kalajaloste Oy:n verkkokauppa käyttää evästeitä palveluiden toimittamiseksi, verkkosivujen käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi sekä kävijäseurantaan. Pielisen Kalajaloste Oy:n nettisivut keräävät tietoa asiakkaista sekä potentiaalisista asiakkaista erilaisten analytiikkatyökalujen avulla, joita tarjoavat mm. Google Analytics ja muut vastaavat analytiikkapalvelut. Käytämme seurantakoodeja ja mainosjärjestelmiä mainonnan kohdistamiseksi ja mittaamiseksi (Instagram, Facebook, LinkedIn). Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietoja, oikaista tietoja, vastustaa tietoja mikäli niitä on käsitelty lainvastaisesti, kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja pyytää tietojen poistoa, mikäli tietojen käsittely ei ole enää tarpeen.

Kirjanpitoaineisto on säilytettävä Kirjanpitolain (luku 2, 10 §) mukaisesti määritellyn ajan (10 vuotta). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Mikäli koette, että tietoja käsitellessä rikomme tietosuojalainsäädäntöä, on teillä oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. Järjestelmäämme tallentuu yhteystiedot tilatessanne tuotteitamme.

Yhteys- ja henkilötiedot ovat vain Pielisen Kalajaloste Oy:n työntekijöiden ja kirjanpitäjän (laskutustiedot) käytössä. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 23.9.2022